Sisältöön
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos Tampereen yliopisto SIS Tutkimuskeskus

Tutkimusryhmät

Keskittyminen valituille vahvuusalueille luo hyvät edellytykset tiedon kasvuun ja  kansainvälisesti kiinnostaviin tuloksiin. TRIMin tutkimus on keskittynyt kolmen kansainvälisesti merkittävän tutkimusryhmän ympärille. Tutkimusryhmien tehtävänä on huolehtia tutkijakoulutuksesta sekä tehdä oman alueensa tutkimusta.

Tutkimusryhmät ja niiden vahvuusalueet:

Tiedonhaun tutkimus   

FIRE (Finnish Information Retrieval Experts)on kansainvälisesti arvostettu ja Pohjoismaiden johtava tiedonhaun tutkimusryhmä, jonka toiminta kattaa monipuolisesti tiedonhaun tutkimuksen kentän teknisesti suuntautuneesta tutkimuksesta käyttäjäsuuntautuneeseen tutkimukseen. FIREn tutkimuksen painopisteitä ovat olleet 2000-luvulla mm.tiedonhaun evaluointimenetelmät, sumeat merkkijonomenetelmät, vuorovaikutteinen tiedonhaku, tehtäväperusteinen tiedonhaku, XML-tiedonhaku, kuva- ja videotiedonhaku, kieltenvälinen tiedonhaku, semanttinen (käsiteperusteinen)tiedonhaku, kieliteknologian sovellukset tiedonhaussa ja tiedonhaun oppimisympäristöt. Näillä alueilla FIREssä on tuotettu kymmenkunta väitöskirjaa ja lukuisia hyvin siteerattuja artikkeleita, joukossa palkittuja ja muutama läpimurtokin - tarkemmin FIREn arkistossa.

>>Finnish Information Retrieval Expert Group (FIRE)   

Pelitutkimus 

Tampereen yliopiston pelitutkimusryhmä on kansainvälisesti tunnettu etenkin kulttuurisen ja monitieteisen pelitutkimuksen osaamisesta. Kansainvälisesti nimellä 'University of Tampere Games Research Lab' tunnettu ryhmä ja pelien gamelab-tutkimusympäristö tarjoavat hyvät edellytykset niin pelien analyysiin, ihmistieteisesti painottuneeseen pelaaja- ja pelikulttuuritutkimukseen kuin soveltavaan tutkimukseen mm. pelisuunnittelun ja pelien erilaisen hyötykäytön alueilla. Erityisiä vahvuusalueita ryhmällä on pelaajien pelikokemuksen tutkimuksessa, rahapelikulttuurin tutkimuksessa, kokeilevan pelisuunnittelun tutkimuksessa sekä pelisuunnittelun ja pelillisen evaluoinnin menetelmätutkimuksessa.

>> Game Research Lab

Informaatio- ja mediakäytäntöjen tutkimus

RIME (Research Group on Information and Media Practices) perustettiin keväällä 2009 yhdistämällä tiedonhankinnan, tieto- ja asiakirjahallinnon sekä sosiaalisen ja teknologisen innovaation yhteissuunnittelun tutkimusryhmät. RIME tutkii informaatio- ja mediakäytäntöjä, joilla yksilöt, ryhmät ja organisaatiot käsittelevät tietoa sen elinkaaren eri vaiheissa. Keskeisiä toimintoja ovat tiedon tuottaminen, hankinta, käyttö, vuorovaikutteinen jakaminen, hallinta, säilyttäminen ja organisointi tulevaa käyttöä varten. RIMEn piirissä tehdään akateemista perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimusteemoista ovat esimerkkeinä sosiaalisen median hyödyntäminen tiedonhankinnassa, informaatiolukutaito ja tietointensiivinen vuorovaikutus työyhteisöissä.

>> Research Group on Information and Media Practices


TRIM-tutkimuskeskus, Pinni A, 5. kerros, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 03 3551 6034
Ylläpito: kkoivu@uta.fi
Muutettu: 31.8.2011 15.01 Muokkaa
INFIM INFIM