Sivut päivitetty: 07.01.2002
Digitaaliset verkkoportfoliot oppimisen tukena


Aluksi
1 Johdanto
2 Portfolio auttaa oppimaan
3 Miksi verkkoportfolioita?
4 Verkkoportfolion kokoaminen
5 Opettaja ja verkkoportfolio
6 Verkkoportfolioesimerkkejä
7 Verkkokeskustelun satoa
8 Johtopäätöksiä
Lähteet
Heidi Marttila
Taina Rantanen