Software Engineering, Spring 2000

To get to Software Engineering homepage 
for Spring 2003, follow this link.

(Ohjelmistojen toteutus, Kevät 2000)


Marking has been completed. Nowadays it is not allowed or at least
not considered suitable to announce marks in open www-pages.
Thus, they are only publicly visible on department's noticeboard.
The overall marks are on the noticeboard in front of the departmental
office and the bonus points on the "Aineopinnot" notice board.

The marks have also been stored in the university register, so you
may also check them from there. I hope that you do not make
phonecalls the departmental office to find out your mark.

General information - Yleisinformaatiota

Material - Materiaalia

Schedule - Aikataulu

A list of subjects which the course is likely to cover

For those interested in only 2 credits (2 ov) -
as in "Sivuaineopiskelijan ohjelmistokurssi

I  have booked the department's PC lab (room 3070)
for Wednesdays 29.3. and 5.4. at 11-12 for our course.
(So that is going to be right after Wednesday's lecture time.)
I will be giving supervision about assignment 4.

Those who have not yet received their own dyn3w account can use
the test account for now to visit dyn3w, username testi passwd testi
  

General information

If there are foreing students attending the course, the teaching will
be given in English, otherwise in Finnish.This will not be such a
big issue this year, as you will find out when you read on.

The whole basic idea on how the course is run has changed this year. There will
be very few lectures and this will be a course where the learning
is based on
1) reading and
2) hands-on exercises.

The course will basically cover the software lifecycle. We will
have an example project as a case, and the exercises are based
on the case and the reading.

Basically, the course runs like this:
We meet, and I give you a reading assignment and
an exercise assignment. I will also give a date when
the assignments should be ready. In the meantime
I will turn up at every "lecture time", and if there are
any questions on whatever matters about the course,
I will try to help as much as I can. If there is no need to
discuss anything, we will just go away.

We will use a web-based discussion space dyn3w for
discussions and questions-and-answers. There will be
a demo and more information about it, probably on 14.1.

When the deadline for the assignment is met, I will give
you another assignment (reading and exercises).

Sometimes there is also an ordinary lecture, and these
will be announced well beforehand.

With this new method, we will not need all the lecture
hours reserved for the course, so we will meet on
Fridays at 12.15 - 14.00 and on Wednesdays on
10.15 - 11.00. However, on the first Wednesday (12.1)
we shall meet at 8.15 as announced earlier.

The book

For the reading part, you will need the following book:

Pressman, Software Engineering (McGraw-Hill).
I have the European Adaptation, so I think that is
to be recommended.

The local bookshops might have the book, but it may be
cheaper to buy it from a web bookshop. If you want to pay
with a Visa card, then www.amazon.co.uk is handy and quick.
If you do not want to pay with a Visa, then www.bokus.com
might be a good alternative.

The book is a very useful book to own also after the course,
as most of the students are going to be dealing with software development anyway.

Examinations and grading

There will be no ordinary examination, the weekly exercises will build up
a coursework, which the students are supposed to hand in at the
end of the course. There will be.an oral examination (a discussion
session) about the coursework.

I do not know as yet, how many assignments there will be.
However, if you finish at least one third of them in time, you will
get an extra "+" in the grading, and if at least two thirds, you will get
extra "++" in your grading.

If you think you have met the deadline, you must come to
our lecture session at the deadline, and some people will
get the pleasure of presenting their work, and we can discuss
about them. Of course, you can still improve your coursework
parts after their individual deadlines. There will be a final
deadline for the whole of the coursework.

.. ja sitten samma på finska ...
 

Yleisinformaatiota

Jos kurssille tulee vieraskielisiä opiskelijoita, niin opetus pidetään
englanniksi, muuten suomeksi. Tänä vuonna tämä ei ole niinkään
iso juttu, niinkuin käy ilmi, kun luet eteenpäin.

Kurssin perustoimintaidea on muuttunut perustavalla tavalla.
Luentoja on varsin vähän ja oppiminen perustuu
1) lukemiseen ja
2) harjoitustehtävien tekemiseen.

Kurssi ainakin noin periaatteessa kattaa ohjelmiston elinkaaren.
Meillä on esimerkkiprojekti esimerkkitapauksena, ja harjoitukset
perustuvat tähän esimerkkiin ja lukemiseen.

Periaatteessa kurssi toimii seuraavalla tavalla:

Tapaamme, ja annan teille lukutehtävän ja
harjoitustehtäviä. Samalla annan teille päivämäärän,
johonka mennessa tehtävien pitäisi olla tehtynä.
Tällä välin tapaamme kurssin opetusaikoina, ja
jos jollakulla on jotain kurssiin liittyvää kysyttävää,
niin autan parhaani mukaan. Jos keskusteltavaa ei
ole, niin menemme pois.

Tulemme käyttämään www-pohjaista keskustelu-
järjestelmää dyn3w keskusteluja ja kysymyksiä
ja vastauksia varten. Demo ja lisäinfoa asiasta
olisi tarkoitus antaa 14.1.

Kun tehtävien valmistumisaika tulee, niin annan uudet
tehtävät (luettavaa ja harjoituksia.

Joskus saattaa olla myös tavanomainen luento, josta
ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen.

Tällä uudella tavalla emme tarvitse kaikkia kurssilla
varattuja opetusaikoja, joten tapaamme perjantaisin
klo 12.15-14.00 ja keskiviikkoisin klo 10.15-11.00.
Ensimmäisenä keskiviikkona (12.1)
tapaamme kuitenkin alkuperäisen aikataulun
mukaisesti klo 8.15.

Kirja

Lukemista varten tarvitset seuraavan kirjan:

Pressman, Software Engineering (McGraw-Hill).
Itselläni on "European Adaptation" -kappale, joten
suosittelisin sellaisen hankkimista.

Kirja saattaa löytyä paikallisista kirjakaupoista, mutta
voi olla halvempaa ostaa se www-kirjakaupasta.
Jos haluat maksaa Visalla, niin esimerkiksi www.amazon.co.uk
on nopea ja edullinen. Jos taas et halua maksaa Visalla,
niin silloin vaihtoehtona voisi olla www.bokus.com

Kirja on hyödyllinen omistaa myös kurssin jälkeen, varsinkin
kun suurin osa opiskelijoista tulee olemaan tekemisissä
ohjelmiston rakentamisen kanssa myös myöhemmin.

Kurssin suorittaminen

Kurssilla ei ole tavanomaista tenttiä, ja harjoituksista
rakentuu harjoitustyö, joka opiskelijoiden oletetaan
palauttavan kurssin lopuksi. Palautukseen liittyy suullinen
tentti (keskustelutilaisuus) harjoitustyöstä.

Jos saat yhden kolmasosan tehtävistä valmiiksi ajoissa,
niin saat arvosteluun ekstra plussan, ja jos saat kaksi
kolmasosaa, niin kaksi ekstra plussaa.

Jos ajattelet, että olet tehnyt osaharjoitustyön valmiiksi
aikarajojen puitteissa ja haluat siitä plussaa, niin sinun
on tultava paikalle viimeisen sallitun päivän "luentotilaisuuteen".
Siellä jotkut työnsä valmiiksi saaneet esittelevät töitään ja
niistä voidaan keskustella. Voit toki
kohentaa osaharjoitustöitä niiden omien aikarajojen
jälkeen. Koko harjoitustyölle tulee oma takarajansa.
  

Material

You can get the project documentation here (< 1.1 Mb.)
This archive contains the overall project documentation.
The technical documents about classes etc. are in the
source code archive.

You can get the example project source code here (< 1.04 Mb).
When you unzip this, it will want to overwrite something it has
written itself - answer Yes to All to your unzip program.

If you want to install the MagicDraw evaluation version on your own computer, you can find it here.

If you want to install the NMI Code Viewer evaluation version on your own computer, you can find it here.

You might like to check up the example project which will be used as a case in this year's course.

A few motivational slides from the first lecture time. Same in powerpoint (.ppt)

A few slides on software lifecycles. These are in powerpoint format.


A preliminary list of subjects which the course is likely to cover

- Requirement specification
- System analysis & design
- Implementation
- Reverse engineering
- Testing
- Maintenance
- Software quality and ISO certification 
 

Schedule

On 12.1. we will simply go through the basic concept of the course.
We will also have a look at the example project.

On 14.1. I am planning to
- give a short dyn3w demo,
- talk about software lifecycle
- give the first assignment.
 
  
 

Doing only 2 credits (2 ov)

There might be some people willing to do only 2 credits.
I have chosen that part so that there will not be any
programming-related tasks in the 2 credit composition.
It will be contain some requirement specification and
analysis - that will be from the beginning of the course.

Then, for those people there will be a break and they
should be back for the last part of the course which
talks about fairly general subjects such as software
quality and ISO certification.

You can change your mind at any time if you want
to drop out from the 5 credit system to 2 credit system.
  
 

3.1.2000 JN