ORIENTOIVAT OPINNOT MATEMAATTIS-FILOSOFISELLE OPINTOSUUNNALLE -99

Koko opintosuunnan yhteinen osuus

Tietojenkäsittelyopin koulutusohjelman opiskelijoille tarkoitettu osuus