Tietokonegrafiikka -97

[ Yleistä ] [ Luennot ] [ Viikkoharjoitukset ] [ Työasemaluokkaohjaus ] [ Kopioitavaa

HARJOITUSTÖIDEN PALAUTUSAJAT OVAT NYT VARATTAVISSA.

Huom: Harjoitustyön tehtävänanto on nyt kopioitavissa. 


Yleistä

Tämän sivun kautta voit seurata Tietokonegrafiikka-kurssin uutisia vuonna -97. Tämän sivun kautta tulet löytämään tiedot mm. 
viikkoharjoituksista ja kopiotavasta materiaalista 

Kurssin pitää Jyrki Nummenmaa. Häneen voit parhaiten ottaa yhteyttä sähköpostitse: jyrki@cs.uta.fi 

Voit myös halutessasi lukea kurssiesittelyn, joka on myös jaettu luennoilla. 


Luennot

Luennolla käytetään erikseen jaettavaa monistetta. Tänne tulee (mahdollisesti, jos muistetaan laittaa...) tieto siitä, minne asti luennoilla on edetty. 


Viikkoharjoitukset

Viikkoharjoitukset 1-7 tarkastetaan perjantaina13.1.

1. Laske, kuinka päätösmuuttujan arvoa pitää päivittää janan piirtävässä kokonaislukuaritmetiikkaan perustuvassa algoritmissä, kun edetään muilla kulmakertoimen arvoilla kuin 0<m<1. 

2. Suunnittele (ei tarvitse ohjelmoida) ei-kokonaislukuaritmetiikkaan pohjautuva algoritmi, joka piirtää 8-suuntaista askeltamista käyttäen funktion y=x*x kuvaajan, kun xmin ja xmax on annettu. Voit katsoa mallia vastaavasta ympyrän piirtävästä algoritmista monisteesta. 

3. Laske, kuinka päätösmuuttuja pitää päivittää, jos halutaan 8-suuntaista askeltamista käyttävä kokonaislukuaritmetiikkaan perustuva algoritmi funktion y=x*x kuvaajan piirtämiselle. 

4. Toteuta tehtävän 1 algoritmi. 

5. Toteuta tehtävän 3 algoritmi. 

6. Toteuta pattern_fill ja kokeile sitä ympyrän täyttämiseen. 

7. Toteuta joko Cohen-Sutherlandin tai Liang-Barskyn jananleikkausalgoritmi. 

Viikkoharjoitukset 8-12 tarkastetaan perjantaina 24.1.

8. Toteuta luokkina 4 x 4 -matriisit ja kolmiulotteisen avaruuden pisteet. Määrittele ainakin matriisien kertolasku ja transpoosi (eli rivit sarakkeiksi)-operaatiot ja pisteen ja matriisin tulo.. 

9-11. Toteuta, edellisen kohdan luokkia käyttäen, perspektiiviprojektion muunnosmatriisi Nper, ja kokeile sen käyttöä perspektiiviprojektion näyttämiseen. 

Viikkoharjoitukset 12-14 tarkastetaan perjantaina 31.1. Siis tehtävä 12 jäi "laiskanläksyksi".

12. Toteuta janan leikkaus perspektiiviprojektion kanonisen tilavuusnäkymän (tasojen z=zmin, z=1, x=z, x=-z, y=z, y=-z rajaama pyramidi) suhteen. Käytä Cohen-Sutherlandin algoritmin kolmiulotteista muunnosta. 

13. Kehitä tehtävän 9-11 ohjelmaa siten, että näytät monikulmioita (joita ei kuitenkaan tarvitse leikata). Täytä monikulmiot väreillä tai täyttömalleilla. (Tähän voit käyttää järjestelmän/grafiikkapaketin palveluita. 

Viikkoharjoitukset 14-16 tarkastetaan perjantaina 7.2. Siis tehtävä 14 jäi "laiskanläksyksi".

14. Toteuta monikulmion leikkausalgoritmi siten, että leikataan perspektiiviprojektion kanonisen tilavuusnäkymän (tasojen z=zmin, z=1, x=z, x=-z, y=z, y=-z rajaama pyramidi) suhteen. Lisää algoritmi 3d-näyttöohjelmaasi. 

15. Tee ohjelma, joka näyttää kaksiulotteisia Bezierin käyriä. 

16. Tee ohjelma, joka näyttää kolmiulotteisia Bezierin käyriä. Työasemaluokkaohjaus

Ohjaus pidetään tietojenkäsittelyopin laitoksen luokassa 3070 ja sitä on näillä näkymin ainoastaan pe 10.1. klo 10-12. 


Kopioitavaa

Monisteen Pascal-koodinpätkiä on nyt myös kopioitavissa! 

Voit myös vilkaista alkeellista piirtodemo-applettia. 

Appletista on nyt myös uudempi versio, joka ottaa syötteen tekstimuodossa. 

Harjoitustehtävän 9-11 ratkaisu on nyt kopioitavissa. 

Harjoitustehtävän 12 ratkaisu on nyt kopioitavissa.