Tietokantajärjestelmät-96

[ Yleistä ] [ Luennot ] [ Viikkoharjoitukset ] [ Työasemaluokkaohjaus ] [ Kopioitavaa ]

HUOM: HARJOITUSTÖIDEN PALAUTUSAJAT OVAT NYT ILMOITUSTAULULLA JA WWW:LLÄ.

TENTTI 9.12.

Kurssia varten on perustettu uutisryhmä uta.cs.tkj

Emacs reference card -oppaita on monistettu ja noudettavana laitoksen kanslian edessä
olevasta lokerikosta. Lokerikkoon tulee myös luentorunkomonisteiden mahdolliset ylijäämäkappaleet.

Harjoitustyön 1. osan tehtävänanto on nyt myös saatavilla.


Yleistä

Tämän sivun kautta voit seurata Tietokantajärjestelmät-kurssin uutisia vuonna -96. Tämän sivun kautta tulet löytämään tiedot mm.
- viikkoharjoituksista
- työasemaluokkaohjausajoista
- kopiotavasta materiaalista

Kurssin pitää Jyrki Nummenmaa. Häneen voit parhaiten ottaa yhteyttä sähköpostitse: jyrki@cs.uta.fi

Voit myös halutessasi lukea kurssiesittelyn, joka on myös jaettu luennoilla.


Luennot

Luennolla jaettava runko (tai muistilista) on nyt myös saatavilla www-sivuina. Tästä löydät linkit materiaaliin.

Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 4.9. jaettiin vain kurssiesittely.

Luennot 9.9.

Luennot 11.9.

Luennto 16.9.

4. luentokerralla (18.9.) ei jaettu monistetta

Luennot 23.9.

6. luentokerralla (25.9.) ei jaettu monistetta

Luennot 30.9.

Luennot 2.10.

Luennot 7.10.

9.10. ei jaettu monistetta.

Luennot 14.10.

16.10. ei jaettu monistetta.

Luennot 21.10.

23.10. ei jaettu monistetta.

Luennot 28.10.

30.10. ei jaettu monistetta.

Luennot 4.11.

6.11. ei jaettu monistetta.

Luennot 11.11.

13.11. ei ollut luentoja.

18.11. ei jaettu monistetta.

Luennot 20.11.

Luennot 27.11.


Viikkoharjoitukset

Koneharjoitusten ratkaisuja on saatavilla.

1. viikolla ei annettu viikkoharjoituksia.

2. viikolla tehtäväksi annettiin tehtävät 1-6. Tehtävät käsitellään 18.9.

3. viikolla tehtäväksi annettiin tehtävät 7-12. Tehtävät käsitellään 25.9.

4. viikolla tehtäväksi annettiin tehtävät 13-18. Tehtävät käsitellään 2.10.

5. viikolla tehtäväksi annettiin tehtävät 19-24. Tehtävät käsitellään 9.10.

6. viikolla tehtäväksi annettiin tehtävät 25-30. Tehtävät käsitellään 16.10.

7. viikolla tehtäväksi annettiin tehtävät 31-36. Tehtävät käsitellään 23.10.

8. viikolla tehtäväksi annettiin tehtävät 37-42. Tehtävät käsitellään 30.10.

9. viikolla tehtäväksi annettiin tehtävät 43-48. Tehtävät käsitellään 6.11.

10. viikolla ei annettu tehtäviä, koska 13.11. ei ole opetusta.

11. viikolla tehtäväksi annettiin tehtävät 49-54. Tehtävät käsitellään 20.11.

12. viikolla tehtäväksi annettiin tehtävät 55-60. Tehtävät käsitellään 27.11.


Työasemaluokkaohjaus

Ohjaus pidetään tietojenkäsittelyopin laitoksen luokassa 3070.
Ajoista voi esittää toiveita luennoilla tai sähköpostitse.
Työasemaluokkaohjausta pidetään
- perjantaina 25.10. klo 10.30.-11.30.


Kopioitavaa

Seuraavat esimerkit voit kopsia joko napsauttamalla esimerkin nimeä tai ftp:llä koneelta cs.uta.fi,
käyttäjätunnus ftp salasanana oma käyttäjätunnus. Huom. kopioi kukin esimerkki omaan hakemistoonsa,
esimerkeissä on samannimisiä tiedostoja.

.sm_config (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/sm_config)

pcounter (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/pcounter/)

date (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/date/)

parts (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/parts/)

parts2 (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/parts2/)

subpart (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/subpart/)

vuoden -94 harjoitustyö (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/ht94/)

sql-esimerkkejä (ainakin toistaiseksi vain relaation luominen, ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/sql_esim/)

viikkoharjoitustehtävän 1 ratkaisu (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/harj/teht1)
viikkoharjoitustehtävien 2-4 ratkaisut (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/harj/teht2-4)
viikkoharjoitustehtävän 7 ratkaisu (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/harj/teht7)
viikkoharjoitustehtävän 8 ratkaisu (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/harj/teht8)
viikkoharjoitustehtävän 13 ratkaisu (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/harj/teht13)
viikkoharjoitustehtävän 14 ratkaisu (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/harj/teht14)
viikkoharjoitustehtävien 19-20 ratkaisut (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/harj/teht19-20)
viikkoharjoitustehtävien 25-26 ratkaisut (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/harj/teht25-26)
viikkoharjoitustehtävän 30 ratkaisu (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/harj/teht30)
viikkoharjoitustehtävien 40-48 ratkaisuja (ftp:llä hakemistosta pub/jyrki/tkj96/harj/teht40-48)