Seminaarin alkusivu

Vuorovaikutteisen teknologian graduseminaari

2010-2011

Seminaari järjestetään vain, jos siihen ilmoittautuu vähintään viisi opiskelijaa, joiden gradun voi realistisesti odottaa valmistuvan lukuvuoden 2010-2011 aikana.

Seminaari on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tekevät gradunsa lukuvuoden 2010-2011 aikana ja joiden pääaine on vuorovaikutteinen teknologia (siis vuorovaikutteisen teknologian ja käyttöliittymien ohjelmistokehityksen maisteriohjelmien opiskelijoille).

Seminaari ei korvaa gradun ohjausta. Osallistujilla tulee olla ohjaaja, joka voi olla myös joku muu kuin seminaarin vetäjä. Seminaarin päätavoite on tarjota vertaistukea, jonka ansiosta gradun tekeminen edistyy suunnitellusti. Toki tämän lisäksi seminaaritilaisuuksissa saa palautetta myös gradun sisällöstä.

Olennaista on, että työ etenee suunnitellussa aikataulussa. Nopeampi eteneminen on sallittua, mutta lukuvuoden aikana gradu pitäisi saada valmiiksi vaikka olisi samalla työssäkin. Seminaarin aikataulu ei ole tiukka, ja jos siinä ei pysy, se on myös merkki siitä että tavoite valmistumisesta lukuvuoden aikana ei ole realistinen. Siksi välitavoitteista tullaan pitämään tiukasti kiinni: seminaarissa työskentelyyn aikataulun mukaisesti tulee sitoutua.

Seminaarin kokoontuu perjantaisin kello 8.30-10.00 laitoksen seminaarihuoneessa. Syksyllä 2010 on kahdeksan tapaamista, joista vähintään kuuteen tulee osallistua. Seminaaripäivät ovat:

  1. 10.9.
  2. 24.9.
  3. 8.10.
  4. 15.10.
  5. 5.11.
  6. 19.11.
  7. 3.12.
  8. 17.12.
Kevään seminaaripäivät sovitaan yhdessä syksyn lopussa.

Seminaariin valitaan ilmoittautumisten perusteella enintään kahdeksan opiskelijaa. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kari-jouko.raiha@cs.uta.fi. Kuvaa sähköpostissa gradutilanteesi: aihe tai aihepiiri, ohjaaja, suunniteltu aikataulu, mahdollisuudet käyttää aikaa graduntekoon alkavana lukuvuonna (muut opinnot, mahdollinen ansiotyö), muuta graduntekoon ja seminaariosallistumiseen vaikuttavaa. Etusija on opiskelijoilla, jotka voivat sitoutua työskentelyyn tavoiteaikataulun mukaisesti (ei hitaammin mutta ei myöskään nopeammin), koska silloin seminaariryhmä toimii parhaiten. Ilmoittautuneille lähetetään 1.9. tieto siitä, järjestetäänlö seminaaria ja jos järjestetään, ketkä seminaariin valittiin.

Seminaarin laajuus on 4 op (2 ov). Jos saat gradun valmiiksi syksyllä ja osallistut seminaariin vain syyslukukautena, laajuus on 2 op (1 ov). Seminaarisuorituksesta saa arvosanan "hyväksytty", joten se ei vaikuta kokonaisarvosanaan.

Syyslukukauden aikana työstetään ideapaperista lähtien tutkimussuunnitelmaa. Asteettain tarkentuva suunnitelma tuottaa jo lopulliseen graduun soveltuvaa tekstiä. Kevätlukukauden aikana toteutetaan tutkimus ja kirjoitetaan gradu valmiiksi. Seminaaritilaisuuksissa esitellään työn etenemistä ja keskustellaan suunnitelmista sekä (etenkin loppuvaiheessa) tekstistä. Seminaarissa noudatetaan opponointikäytäntöä, jossa opponentit perehtyvät vuorossa oleviin esityksiin erityisen hyvin etukäteen. Materiaalit tulevat käyttöön Moodle-järjestelmän avulla esitystä edeltävänä keskiviikkona.

Seminaarin kotisivu Graduseminaari
Kari-Jouko Räihä
Sivua viimeksi päivitetty 18. elokuuta 2010.
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Tampereen yliopisto