Welcome to / Tervetuloa Pertti Järvinen’s web page

updated / päivitetty Sept.. 26, 2014

 

 

Contact data / yhteystiedot

e-mail / sähköposti: pj@sis.uta.fi Mobile phone / matkapuhelin +358-400-736827

 

A. Toimet / Posts ja / and luottamustoimet / confidential posts

 

Toimet / Posts

 

1959 Pohjaslahden kunnan urheiluohjaaja

1962/63 fysiikan tuntiopettaja Tampereen teknillisessä oppilaitoksessa

1963-1967 matematiikko OVAKO Imatran Terästehdas

1967-1970 matemaatikko / konepäällikkö Tampereen yliopisto, tietokonekeskus

1970-1974 vt. apulaisprof. Tampereen yliopisto

1974-1975 prof. Jyväskylän yliopisto

1976-1985 apul prof. Tampereen yliopisto

1986-2003 prof. Tampereen yliopisto

 

luottamustoimet / confidential posts

 

1953-58 Ylöjärven Urheilijoiden Takamaan kyläosaston yleisurheilun vetäjä

1976-2003 Tampereen yliopisto, valittu 7 kertaa dekaaniksi

1974-1976 Valtion luonnontieteellisen toimikunnan (Suomen Akatemia) jäsen

1978-1981 Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja

1979-1982 Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön hallituksen jäsen

1980-1985 Valtion luonnontieteellisen toimikunnan (Suomen Akatemia) jäsen

1990-1998 IFIPin teknisen komitean (tietokoneet ja yhteiskunta) sihteeri ja pj

2011-2012 Etelä-Alvarin 2. varapuheenjohtaja

 

B. Valmistuneita vaitoskirjoja / Doctoral dissertations:

 

1994: Ari Heiskanen (Newman, Lyytinen) (5.)

Issues and factors affecting the success and failure of a student record system development process – A longitudinal investigation based on reflection-in-action

1994: [TKK/Mikko Korpela (Bødker, Swantz, Vartiainen; Bjørn-Andersen, Mandil)]

Nigerian practice in computer systems development – A multidisciplinary theoretical framework, applied to health informatics

1997: Marja Vehviläinen (Wagner, Suchman) (7.)

Gender, expertise and information technology

1998: Lauri Forsman (ElSawy, Jaakkola) (8.)

Re-engineering end-user support in distributed organizational computing

2000: Pirkko Nykänen (Hasman, J. Grimson, Korpela) (12.)

Decision support systems from a health informatics perspective

http://urn.fi/urn:isbn:951-44-4897-9

2002 Tarja Tiainen (Kuutti, Mörtberg, Clement (17)

Information System Specialist Predispositions

http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5310-7

2002: Hannakaisa Isomäki (Christiaanse, Introna, Nurminen (19)

The Prevailing Conceptions of the Human Being in Information Systems Development: Systems Designers' Reflections

http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5388-3

2002: Marko Helenius (Halbich, Kortelainen, Brunnstein) (21)

A System to Support the Analysis of Antivirus Products' Virus Detection Capabilities

http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5394-8

2002: Pekka Ketola (Säde, Gray, Jokela) (22)

Integrating Usability with Concurrent Engineering in Mobile Phone Development

http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5382-4

2002: Torsti Rantapuska (T. Leino, Heikkilä, Flensburg) (23)

Motivation Structure Of End-User Application Developers In Organisational Learning

http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5436-7

- - - - - - - - - - - - - - - - - eläkkeelle

2004: Kari Kilpinen (J. Leino, Elkjaer, Multisilta) (31)

Reflective teacher using the computer-network in teaching; how the psycho-epistemological learning styles help to better design learning environments

http://urn.fi/urn:isbn:951-44-6024-3

2004: Jaakko Riihimaa (Jaakkola, Salmela, Kautz, Normak) (32)

Taxonomy of information and communication technology system innovations adopted by small and medium sized enterprises

http://urn.fi/urn:isbn:951-44-6027-8

2005: [Jyu/Tero Vartiainen (Halbich, Tiainen, Suomi) yhdessä Seppo Puurosen kanssa]

Moral conflicts in a project course in information systems education

 http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2045-3

2005: [Vay/ Anja Jousranta (von Hellens (AUS), Ylijoki, Vehviläinen)]

Ei jää luuppiin – Tietojenkäsittelytieteiden opiskelun onnistuneen alkutaipaleen edellytyksistä. Empiirisenä aineistona tietotekniikkateollisuusekonomien opintokokemukset ja opintojen kulku Vaasan yliopistossa
Acta Wasaensia 148, Tietotekniikka 4

2006: [LaTY/ Juha Vehviläinen (Kess, Kerola, Kess) yhdessä Tuomo Kässin kanssa]

Procurement in Project Implementation

http://urn.fi/URN:ISBN:952-214-313-8

2007: Hannu Lahtinen (Kankaanranta, Ruokamo, Iivari) (45)

Nuoriso ja tietotekniikka - keskinäiset relaatiot ja niiden mittaaminen

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7186-5

2008: Pirjo Koivula (Salminen, Suomi, Sääksjärvi) (47)

Johtaminen ja IT:n mahdollisuudet. Survey-tutkimus julkishallinnon johtajien käyttämistä IT:n mahdollisuuksista vuosina 1992 ja 2006

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7292-3

2008: Carl-Erik Wikström (Grönroos, Bjørn-Andersen, Puhakainen) (49)

An investigation into factors for successful customer relationship management implementation: Change, information technology and the human being

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7372-2

2008: [Vay/ Päivi Sampola (Aula, Kuutti, Kujala)]

Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi

http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-234-2.pdf

2009: Erkki Koponen (S. Carlsson, Isomäki, Pekkola) (53)

The development, implementation and use of e-learning: critical realism and design science perspectives

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7590-0

2009: Timo Kultanen (Koiranen, Saarinen, Reponen) (54)

TUNNEÄLYTAIDOT. Esimiesvalmennus ICT-alalla. Sosiaalisen innovaation suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7613-6

2009: [Vay/ Jyri Naarmala (Eriksén, Vartiainen, Puuronen)]

ICT and Teachers in Higher Education - A Case Study on Adopting Web Based Training

http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-281-6.pdf

2010: Petteri Kettunen (Svensson, T. Leino, Saarinen) (58)

Large-scale Global IT Transformation: An Insider's Account

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7983-0    

2010: Martti Karjalainen (Ven, Seppänen, Jaakkola) (60)

Large-scale migration to an open source office suite: An innovation adoption study in Finland

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8216-8

2011: Pertti Korhonen (Hallikas, Sivusuo, Kerola) (62)

Lentokalustohankintojen suorien vastakauppojen toteutus ja kaluston ylläpito lentokaluston keskuskorjaamoilla

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8396-7

2011: Maire Heikkinen (Preece, Mursu, Isomäki) (63)

Small Closed Virtual Communities. Case: Power and Support from the Net - Rehabilitation courses for people with multiple sclerosis

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8401-8

2011: Mikko Ahonen (Kässi, Dahlberg, Henfridsson) (64)

Designing an Information System for Open Innovation - Bridging the Gap between Individual and Organisational Creativity

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8421-6

2011: Raimo Hälinen (Lundh Snis, Järvi, Tuunainen) (66)

An Evaluation Method for Virtual Learning Applications

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8486-5

2012: Andro Kull (Brunnstein, Halbich, Normak, Siponen) (69)

A Method for Continuous Information Technology Supervision: The Case of the Estonian Financial Sector

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8689-0

2012: Martin Stenberg (Järvenpää, Heiskanen, Nurminen) (70)

Tiedon jakaminen organisaatiossa - kuinka aineetonta pääomaa kasvatetaan

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8831-3

2013: Tahvo Hyötyläinen (Saxena, vom Brocke, Tuunanen)

Path to Improved Firm Performance with Business Process Management (BPM) and BPM Systems

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9224-2

2013: Nicholas Mavengere (Jaakkola, C. Carlsson, Salmela)

Information Systems Role in Strategic Agility: A supply chain context

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9291-4

2015: Antti Lamppula (Paju, Neittaanmäki, Järvi)

Vaaliennusteesta internetäänestykseen? Tutkimus tietotekniikan käytöstä ja sen kehittämismahdollisuuksista yleisten vaalien toimittamisessa Suomessa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9913-5

2017: Mervi Kouvulahti-Ojala (Nielsen, Isomursu, Mikkonen) yhdessä Timo Käkölän kanssa

On UML modeling tool evaluation, use and training

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7273-8

 

C. Scientific Publications / Tieteellisiä julkaisuja

 

Järvinen P. (1973), On a routing problem in a graph with two types of costs associated with the edges", Acta Universistatis Tamperensis, ser. A 50, University of Tampere (doc. Dissertation).

 

Järvinen P., J. Rajala and H. Sinervo (1972),  A branch-and-bound algorithm for seeking the p-median. Operations Re­search 20, 1 (1972), 173-178.

Järvinen P. and M. Leppänen (1976), Control activities of a data base management system. Management Datamatics 5, No2, 73-77.

Järvinen P. (1977), Notes on educational planning, ACM SIGCSE Bulletin 9, No 4 (1977), 57-62.

Järvinen P. (1980), On structuring problems of job design met in the development and maintenance of information systems, BIT 20, No 1, 15-24.

Järvinen P. (1982), A role of a user in the development and maintenance of an information system: Empirical and theoretical findings, Computer Personnel 9, No. 2, 3-10.

Järvinen P. (1988), On the risks of a complex computing system - "Star wars" as an example, Current Research on Peace and Violence Vol XI, No 1-2,  35-39.

Järvinen P. (1993), Notes on assumptions of user modelling. http://www.cs.uta.fi/reports/pdf/A-1993-2.pdf

Järvinen P. (1998), Reviewing articles as a tool for learning, AI & Society 12, 346-350.

Järvinen P. (2007), Action research is similar to design science, Quality & Quantity Vol. 41, No 1, 37-54.

Järvinen, P. (2007), On Reviewing of Results in Design Research (2007). ECIS 2007 Proceedings. Paper 72. http://aisel.aisnet.org/ecis2007/72/

Pertti Järvinen (2011), A New Taxonomy for Developing and Testing Theories, In Andrea Gargati and Cecilia Rossignoli (Eds.), Emerging Themes in Information Systems and Organization Studies, Heidelberg: Physica-Verlag, pp. 21-32.

Järvinen P. (2012), On Goodness of Models and Instantiations in Design Research: Some Potential Perspectives, C. Keller et al. (Eds.): SCIS 2012, LNBIP 124, pp. 131–144, Springer-Verlag, Heidelberg.

 

Look http://www.cs.uta.fi/reports/sarjad.html too.

 

D. Books / kirjoja

 

Järvinen P. and A. Järvinen (2011), Tutkimustyön metodeista, Opinpajan kirja, Tampere.

Järvinen P. (2012), On research methods, Opinpajan kirja, Tampere.

Järvinen P. (2003), Atk-toiminnan johtaminen, Opinpajan kirja, Tampere.

Järvinen P. (1999), Oman työn analyysi ja kehittäminen, Opinpaja Oy, Tampere.

 


E. Some main results / joitakin keskeisiä tuloksia

 

E1. The classification of studies (and research approaches)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Figure 2. Our taxonomy of different studies

 

In the article:

Pertti Järvinen (2008), Mapping Research Questions to Research Methods, in IFIP International Federation for Information Processing, Volume 274;  Advances in Information Systems Research, Education and Practice; David Avison, George M. Kasper, Barbara Pernici, Isabel Ramos, Dewald Roode; (Boston: Springer), pp. 29-41. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-09682-7-9_3

 


E2. Division of labour and non-productive additional tasks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Figure Non-productive additional tasks caused by division f labour

 

In the article:

Järvinen P. (1980), On structuring problems of job design met in the development and maintenance of information systems, BIT 20, No 1, 15-24.